Началото на началото във философията на йога – това е духът.

Съединението с духа – това е истинската цел на йога. Това се случва по естествен начин, когато умът ви се успокоява и получавате възможност да се докоснете до вътрешната мъдрост, която идва от дълбините на вашето същество. Един от начините да се свържете със своята душа – това е съзнателно […]

Read More

Смисълът на Йога

“Дълбокият и основен смисъл на практикуването на йога е събуждането на индивидуалната ни същност чрез работата със Съзнанието! Йога не е целта – тя е средството по този път и начинът, по който достигаме дълбоко навътре в себе си! “ Една от основните цели на йога е чрез правилното изпълнение […]

Read More

ИЗЛЕЗ НА СВЕТЛО

“Толкова дълго съм се придържала към това усещане и чувство за вина, толкова време ме е дърпало надолу и ме е държало закотвена на едно място, като на кей, само заради това, кое е приемливо и нормално за другите и спрямо другите, кое е общоприето и приемливо като цяло в […]

Read More