Притча за признателност

май 4, 2021 0 Comments

„Ето един хубав пример от времето на Римската империя , потвърждаващ факта , че и животните са признателни. По времето на Римската империя един християнин бил преследван заради вярата си , вследствие на което избягал в Африка , дето се скрил в една пещера. Един ден чува наблизо до пещерата някакъв рев. Подава главата си …

Значението на думата ОМ

април 14, 2021 0 Comments

Словото на Славата, думата на духовния Учител е Ом. Ом е символът и Името на Бога. То представлява миналото, настоящето и бъдещето във вечността; трите божествени енергии на сътворяването, запазването и трансформацията, в единственото Битие; трите духовни същности – безсмъртие, всезнание, радост в един Дух. Ом е блаженство, съзнание и мъдрост в проявлението на Едното. …

Да даваш ……

април 10, 2021 0 Comments

„Какво означава даването и какъв е коренът, откъдето произтича желанието за това? Какво помага даването да се случи? ЛЮБОВТА, ОБИЧТА.Замисляйки се по темата за даването, осъзнаваме колко много написано има около нас и говорено за това, как трябва да се дава, колко е важно, колко е подпомагащо и разширяващо за нас и ползите от него. …