Дори в словото на УЧИТЕЛЯ БЕИНСА ДУНО (Петър Дънов) се намират асоциации със 7- чакрената система по Ведическата култура . Няма значение коя религия или вяра изповядвате – основите на всички са едни и същи !

“Едно време , когато Господ създал света , слънчевите лъчи решили да слязат на Земята , облекли се в най-хубавите си светли премени и слезли да я посетят. Тези лъчи били седем сестри. Но щом слезли на Земята , какво било учудването им , когато видели , че дрехите им от светли се превърнали в седем други цвята – червен , портокалов , жълт , зелен , ясносин,тъмносин и виолетов.

Всяка сестра виждала промяната , която станала с нея , и се питали помежду си : “ Какво става с нас , че толкова ни потъмняха дрехите?”

Също и разликата между вас се дължи на тези седем сестри , които слезли на Земята : някой от вас е червен , друг – портокалов , трети – жълт , четвърти – зелен , и т.н. Щом се намерили в това чудо , сестрите написали писмо на баща си : “ Татко , когато слязохме на Земята , дрехите , които ни даде , се измениха толкова много , че едва се познаваме , няма я вече тази първоначална светлина между нас.”

Тогава бащата отговорил на първата си дъщеря :”Дъще , твоят червен цвят показва , че ти носиш живот на Земята и на хората , които толкова се оковаха в тези закони , че днес са мъртви. Кажи им , че твоята светлина се превърна в живот и затова си червена.”
Така тази първа слънчева дъщеря дала живот на децата и затова всички се спуснали да грабят , започнали да се борят и да си скубят косите кой повече да вземе.

На втората си дъщеря бащата написал :” Дъще , кажи на хората , че ти им носиш дихание , Божествен живот , кажи им , че те трябва да работят , затова и твоят цвят е портокален.” Хората обаче не разбрали какво е работа , а започнали да се трудят и да се мъчат…Днес всинца се намираме в това положение. Разболее ли се някой , бързо викаме лекари и започваме да го тъпчем с ядене , като че ли лекарите и многото храна ще му задържат живота. Това е заблуждение. Знаете ли как се хранят ангелите? Знаете ли как се храни детето в утробата на майка си – само ли се храни или го храни майката?
На третата си дъщеря написал :”Дъще , кажи на хората да не държат очите си сведени надолу , да не търсят богатства , а да гледат нагоре , душите им да растат с вековете , да бъдат вечнозелени , какъвто е твоят цвят.”*

На четвъртата си дъщеря написал :”Кажи на хората , че след всеки растеж има узряване , има жътва и че събраният плод трябва да бъде общ за всички. Това , което расте , го давам на всички общо и еднакво и трябва да се подели по братски , т.е. всеки да вземе само толкова , колкото му трябва.”
На петата си дъщеря бащата написал :”Дъще , твоите дрехи са сини , защото ти носиш Истината , носиш начина , по който хората да не изстиват , т.е. начина как да се запазва Божествената топлина в душата на хората.” Следователно Истината означава да имаш онзи вътрешен метод , чрез който да не изстиваш. Проверете на практика и ще видите , че омразата всякога е едно изстиване , недоволството също е изстиване , всички противоречия в света са все изстивания. Обратно – всяка хармония е Божествената топлина и е една Истина. Истината е метод , начин , сила за задържане на Божествената топлина в човешката душа.
Шестото писмо , адресирано до шестата дъшеря , ще прескоча , няма да го разпечатвам , ще оставя вие да го разгадаете. Защото другарката на шестата сестра я няма , а аз не говоря на един човек , но на двама. Ще премина към виолетовия цвят.
На седмата , последната своя дъщеря , бащата написал :”Дъще , кажи на хората , че Царството Божие с Любов се взима , с Обич се крепи и с Дух се държи , затова и твоите дрехи са виолетови….”
Бъдещата култура ще бъде култура на Любовта , култура на Обичта и култура на Духа. Любовта е сила , която лекува всички болести и недъзи , няма по-добър лекар от нея в света.

Тези седем сестри първоначално са слезли на Земята , после са се върнали на небето , но сега отново идват в света – вече в нова форма.”Зора се чудна зазорява , зора на светъл нов живот.”
Щом има зора , ще има и лъчи , които вече идват. И те трябва да ви намерят в положението на онзи млад и красив древен цар , който отишъл на лов в една гора и някъде след десетия ден на пътя му се изпречила една много красива боса девица , преследвана от злосторници. Като видяла младия момък , тя го помолила да я избави , без да подозира , че той е цар. Царят я завел в шатъра си , направил й легло , поставил я да си легне , тогава тя се обърнала към него и го запитала : “ Ти няма ли да ми направиш някакво зло , няма ли да злоупотребиш с доверието , което имам към теб?” Той й отговорил :” Бъди спокойна , в моя шатър ти си в пълна безопасност.”
Така тази мома не пожелала да се ожени за царския син и на другия ден той я изпратил с всички почести.
Това е една загадка в света. Колцина днес биха се отнесли така благородно с тази мома , ако тя попаднеше в шатъра им?”
Из “С любов се взима”

*Ако има разминаване в цветовата характеристика на отделните чакри, те се дължат на различията във всяка една философия(Бел.Ред.).

Вашият коментар

Explore More

Значението на думата ОМ

април 14, 2021 0 Comments 0 tags

Словото на Славата, думата на духовния Учител е Ом. Ом е символът и Името на Бога. То представлява миналото, настоящето и бъдещето във вечността; трите божествени енергии на сътворяването, запазването

Целта на Живота

юли 9, 2022 0 Comments 0 tags

Вероятно ти е трудно да посочиш конкретната цел на живота си. Вероятно ИСКАШ да знаеш целта си. Колко пъти съм се чудила над този въпрос – Каква е моята цел

РАДОСТТА

юли 30, 2021 0 Comments 1 tag

Какво е радостта, погледната точно днес през един друг ъгъл…моят? Днес, докато се къпех под душа/ времето, в което преминават толкова осъзнавания през мен и мой любим ритуал/ ми минаха