Смисълът на Йога

януари 31, 2022 0 Comments

“Дълбокият и основен смисъл на практикуването на йога е събуждането на индивидуалната ни същност чрез работата със Съзнанието! Йога не е целта – тя е средството по този път и начинът, по който достигаме дълбоко навътре в себе си! “

Една от основните цели на йога е чрез правилното изпълнение на асаните постепенно да достигаме до медитативно състояние – това е именно СПОКОЙНИЯТ УМ. В днешно време имаме основна нужда точно от това.

Как работи йога за мен? Успокоявайки ума посредством практиката, успявам да забавя темпото, да бъда все повече тук и сега в ролята на участник и на “ наблюдател ”, който вижда какво се случва със самия него, да достигам до онова състояние, което мисля, че е едно от най-важните, които имаме да усвоим докато сме тук /колкото и банално да е, толкова и трудно/, а именно – ДА ЖИВЕЯ В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ, ИЗПИТВАЙКИ ИСТИНСКА РАДОСТ ОТ ЖИВОТА СИ !

Когато се радваш на живота откриваш истинските чудеса! Това ме кара да се чувствам по-балансирана и в хармония с всичко, случващо се в живота!

За мен йога не е крайната спирка, тя е инструментът, начинът на живот, благодарение на който като откривател и вечнотърсеща душа, успявам да опознавам и разкривам способностите си и разгръщам все повече истинския си потенциал!
Тя ми помага да разкривам истинската си същност.

„Още от древността йога принадлежи на човечеството. Това е най-ценното съкровище, притежавано от хората. Човешката личност се състои от три основни компонента: тяло, ум и душа. Да владеем тялото си, да контролираме ума си, да бъдем посветени в големите загадки на душата и да достигнем до равновесие на тези три нива на съществуването – физическо, умствено и духовно – това е Йога.

Йога е пътят, който води човека към опознаване на себе си. Тя му помага също да направи тялото си здраво и силно и да го освободи от всякакви токсини и ненужни вещества, които смущават функционирането му. Тя го изправя пред бъркотията в ума и пред грешките и комплексите в неговата личност. Помага му да се освободи от ограничения си начин на мислене, от мненията и идеите, с които обществото и заобикалящата го среда са напълнили мозъка му. Тя го води обратно към неговия собствен център и му помага да открие себе си, да разбере кой е той в действителност и какво всъщност иска от живота.

Йога е като огромен океан с един цял свят на дъното. Тя има много различни аспекти, които помагат според нуждите и целите на този, който я практикува. 

Буквално думата „йога” означава „съединение” – обединението на чистото съзнание и на индивидуалното съзнание в човека. Но за да достигне до това висше състояние на съществуване, човек трябва да започне от първото стъпало на стълбата.”

Кое основно привлича моя фокус и усещам най-силно притегателно и работещо за себе си – това е именно същността на философията Йога. Кое е най-същностното в нея, на което се набляга в основните текстове? Във всяка една школа фокусът и това, върху което се набляга е различно, но въпреки това, за всички тях Йога започва отвъд физическото й приложение. За мен Йога също има това значение.

Пътят на ХатХа Йога и Раджа Йога, като последната се счита за най-висша (царска) практика, се базира на основния текст “ Йога сутрите на Патанджали “ – получил своята популярност като най-старият и авторитетен учебник по йога. 

Въпреки че “Йога сутрите” е станала най-важният текст за йога, мнението на мнозина е, че нейният автор Патанджали не е създател на йога, която съществува и преди него, а е велик неин поддръжник и систематизатор. От древни времена принципите на йога са се предавали от уста на уста без да бъдат записвани, докато Патанджали не обединява и записва всички тези знания.

“Йога сутри“ е древен, но изключително ценен текст, който дава фундамента и на науката Психология в съвременните когнитивни изследвания. 

Една от по-напредналите стъпки в следствие практикуването на йога е достигането и изучаване на ефекта на „Наблюдателя“.

И тук достигаме до основното, което се съдържа в този древен текст и това, което според мен следва да изучаваме и да се стараем да прилагаме в собствения си живот, това, върху което да пада основният ни фокус – именно 8-те степени на развитие – Принципите на Йога, описани от Патанджали.

Първите пет принципа се наричат външни помощи на Йога (бахиранга садхана):

1.Яма се отнася до петте въздържания и отговаря за това как се свързваме с външния свят:

  • – Първата яма се нарича Ахимса – ненасилие, ненанасяне на вреда или рана на други и също на себе. Това е първата и основна стъпка към напредъка ни. Затова и йога се практикува с Усилие, без Насилие.
  • – Следва Сатя – истинност, придържане към истината.
  • Астея – некрадене, нежелание на нещо, което принадлежи другиму.
  • Брахмачаря – въздържание от сексуална активност, съхраняване и култивиране на сексуалната енергия; или в днешно време се приравнява към отказ от желанията от всякакъв вид.
  • Апариграха – непритежателност, нанетрупване на богатство и всякакви вещи.              

2. Нияма се отнася до петте съблюдавания или отношението ни със самите себе си:

  • Тук първият принцип е Шауча – телесна и умствена чистота.
  • Сантоша – задоволеност, удовлетворение от това, което човек има.
  • Тапас – аскетичност.
  • Свадхая – изучаване на свещените писания, интроспекция и изучаване на себе си, самоанализ и самонаблюдение, на душата и Бог вътре в човек.
  • Ишварапранидхана – предаване и служене на Бог. В сутрите се твърди, че отдаденост на Ишвара, представляван от мистичната сричка Ом, може да е най-ефективния метод за постигане на целта на Йога.Мантрата ОМ според „Йога сутра“ символизира Ишвара.

Това са първите две стъпки от 8-степенната система на Патанджали. И чак когато усвояването им започне да се прилага като част от нашия начин на живот, преминаваме нататък към следващите стъпки:

3.Асана – Дисциплина на тялото, пози за поддържане на здраво тяло. Правилните пози са помощ за медитацията, тъй като те контролират тялото и нервната система и предотвратяват създаването на смущения в тях.

4.Пранаяма – контрол на жизнената енергия чрез дишане. Полезна е за здравето и спомага за концентрация и медитация.

5.Пратяхара – отдръпване на сетивата от външни обекти.

И последните три нива се наричат вътрешни помощи за йога (антаранга садхана):

6. Дхарана – концентрация на ума върху обект като например пламък на свещ, точката на междувеждието или изображение на Бог.

7. Дхяна – медитация, несмутим поток на съзнанието върху обекта на медитацията. Установена медитация.Актът на медитацията и обектът на медитацията остават отделни.

8. Самадхи: единение с обекта на медитацията. Медитиращият, актът на медитацията и обектът на медитацията стават едно.

Авторът ни дава ни буквално инструментите, които да ползваме и по които да се ръководим в търсене на самоусъвършенстването си. Затова и “ Йога сутрите ” се ползват като наръчник, ръководство при практикуването на йога.

И както стана ясно от гореописаното – не че физическото изпълнение/асаните/ не ни носи достатъчно приноси, но вникването и изпълнението на същностните принципи, които са ОСНОВИ на системата, е това, което всъщност ни развива. Само интегрирането на тези стъпки като начин на живот ще ни води все по-близо до нашата същност, което всъщност е Целта!

Този текст е като Слънцето, дарява светлина на всички, независимо от вярвания, националност и богатство. Той е карта на вътрешния ни свят, която води към свобода вечно свободните !

Нека се ползваме доколкото можем от това, което все пак успяхме да уловим за себе си и дори с един принцип да започнем и да изберем да прилагаме за себе си оттук нататък, е истински напредък.

*Има още доста разяснения, които могат да бъдат казани, описващи по-подробно дълбочината и смисълът на всеки един принцип, приравнявайки го към съвременния ни начин на живот и светът, времето, в което живеем сега, но това по-подробно в друга статия ⭐️

Вашият коментар