ОТВАРЯМ СЕ ЗА НОВ ЕТАП – молитва

ноември 26, 2021 0 Comments

Готов/а съм за този НОВ ЕТАП за всички нас.

Готов/а съм за тази НОВА ГЛАВА от живота да започне.

Готов/а съм за живот, който ми позволява да ВЛЯЗА ИЗЦЯЛО В СИЛАТА СИ.

Готов/а съм за ЧУДОТВОРЕН, РАЗГРЪЩАЩ, ИЗПЪЛНЕН С ЧУДЕСА живот – така, както Сътворението го предвижда за мен и всички нас в СВОЯТА НАЙ-ВИСША ФОРМА.

Готов/а съм за живот, който ми позволява да използвам по НАЙ-ДОБРИЯ НАЧИН всичко, което имам да дам на света.

Нека всичко, което има нужда да си ИДЕ на прага на този НОВ ЕТАП – да си иде. Нека всичко, което има нужда да ДОЙДЕ на прага на този НОВ ЕТАП – да дойде. Оставям се на Силата на Сътворението и Любовта да ме движат по този НОВ ПЪТ. Отдавам се.

Отварям се за живот, в който мога да кажа НЕ на всичко, на което имам нуждата да кажа НЕ.

Отварям се за живот, в който мога открито и ясно да виждам и усещам всичко, което е за мен и ще ме отведе по моя път по НАЙ-ДОБРИЯТ за мен начин.

Отварям се за живот, в който мога ясно да виждам и усещам това, което има нужда да си ИДЕ и това, което има нужда ДА ОСТАНЕ.

Нека всичко, от което досега съм извръщала глава и това, което съм криела от самата себе си, БЪДЕ видяно ОТ МЕН истински. Нека имам куража и силата да го следвам и да виждам НОВИТЕ СТЪПКИ, които ми се показват и успявам да ги адресирам по НАЙ-ДОБРИЯ НАЧИН за мен и ОБЩОТО БЛАГО! Нека УСПЯВАМ да трансформирам всичко това за НАЙ-ВИСШЕ ДОБРО. Нека се трансформирам в ТАЗИ, КОЯТО НАИСТИНА СЪМ.

Изпълни ме с куража и ВЯРАТА да те следвам, сила на Любовта. Отварям се да получа БЛАГОСЛОВИИТЕ ТИ, КОИТО СА ОТРЕДЕНИ ЗА МЕН. Нека всичко БЪДЕ в твои ръце.

Нека всичко, което има нужда да си ИДЕ на прага на този НОВ ЕТАП – да си иде. Нека всичко, което има нужда да ДОЙДЕ на прага на този НОВ ЕТАП – да дойде. Оставям се на Силата на Сътворението и Любовта да ме движат по този НОВ ПЪТ. Отдавам се.

Готова съм. Отварям се да приема НОВИЯ ЕТАП ЗА МЕН. Моля те, трансформирай ме в тази, КОЯТО НАИСТИНА СЪМ.

Нека това се случва за НАЙ-ВИСШЕ БЛАГО, свобода и изпълване на душата ми, за НАЙ-ВИСШЕ БЛАГО на ЧОВЕЧЕСТВОТО И ПЛАНЕТАТА. Нека се случва за МОЕТО ИСТИНСКО ПРОБУЖДАНЕ И ВЛИЗАНЕ В ИСТИНСКАТА МИ СИЛА!

Помогни ми да си спомня КОЯ/КОЙ СЪМ НАИСТИНА!

Ако има нещо около мен, което ме възспира или ограничава – помогни ми да започна да го ОСВОБОЖДАВАМ. Ако има нещо, което все още е нужно да остане в живота ми – покажи ми как да БЪДА С НЕГО и въпреки това ДА БЪДА В СИЛАТА СИ.

Изпълни ме с това знание КОЯ/КОЙ СЪМ НАИСТИНА И МИ ПОМОГНИ ДА НЕ ЗАБРАВЯМ!

ОТВОРИ МЕ ДА ПОЛУЧАВАМ СВОИТЕ НАЙ-ВИСШИ БЛАГА. ОТВАРЯМ СЕ.

Нека всичко, което има нужда да си ИДЕ на прага на този НОВ ЕТАП – да си иде. Нека всичко, което има нужда да ДОЙДЕ на прага на този НОВ ЕТАП – да дойде. Оставям се на Силата на Сътворението и Любовта да ме движат по този НОВ ПЪТ. Отдавам се.

Аз съм ТИ. ТИ си АЗ. Всички сме ЕДНО. Всичко е наред.

( и отваряме ръце в знак на приемане )

Вашият коментар