Началото на началото във философията на йога – това е духът.

април 9, 2022 0 Comments

Съединението с духа – това е истинската цел на йога.

Това се случва по естествен начин, когато умът ви се успокоява и получавате възможност да се докоснете до вътрешната мъдрост, която идва от дълбините на вашето същество.

Един от начините да се свържете със своята душа – това е съзнателно да си задавате въпроси, които се отнасят до същността на човешкия път.

1. Първият въпрос е: “ Кой съм Аз? Какво искам? Какво мога да направя?”

Когато си задавате въпросът “Кой съм аз?” – мнозинството от хора обикновено определят себе си с положението, което заемат или със собствеността, която притежават: “ Аз съм главен във финансовия отдел във фирма” или “ Аз съм учител по математика в средно училище”. Може да определите себе си по местоживеенето си: “Жител на Ню Йорк съм”, или “Канадец съм “. Може да се назовете също спрямо отношенията, в които се намирате с другите около вас: “Аз съм майка” или “ Съпруга съм”, “Приятелка на всички “ и т.н. И при това, че всички сме склонни да определяме себе си чрез роли, обекти, отношения, важни в нашия живот, йога ни побутва към това да се задълбочим повече в своята същност и да се опрем на вътрешната опора, до която нито един външен способ не може да ни отведе. Това е източникът на цялата ни жизнена енергия и творчество. Когато започнете да разбирате, че вашата същностна природа е безГранична и вечна, животът ви става щастлив, необременен и изпълнен със смисъл.

Опитайте да усвоите просто упражнение: затворете очи, направете няколко дълбоки дъха и съсредоточете вниманието в областта на сърцето. И сега на всеки 15 секунди мислено си задавайте въпроса “ Кой съм Аз ? и честно се заслушайте в отговора, изплуващ в ума ви.

Може би ще отчетете точно това, че отговорите, които ви идват са свързани изцяло с ролята ви в обществото и това отразява само една страна от вашата същност. 

Затова задаваме следващия въпрос:” Какво искам?”. Чрез него се потапяме все по-надълбоко. Вие сте – вашето непримиримо желание. Каквото е желанието – такава е и волята. Каквато е волята – такова е й действието. Каквото е действието – такава е съдбата/кармата ни. ЗНАЕЙКИ ЖЕЛАНИЕТО НА ЕДИН ЧОВЕК – НИЕ ЗНАЕМ СЪЩНОСТТА МУ!

За да разберете същностните си съкровени желания, задавайте на всеки 15 секунди въпросът: “ Какво искам? Какво действително искам ? – заслушайте се в отговорите, идващи от вашата истинска същност и ги запишете. Нека те бъдат вашите пътни, указателни знаци.

И сега идва третият въпрос: “ Какво мога да направя? “. 

Отново затворете очи, дишайте дълбоко, съсредоточавайки се в областта на сърцето и се заслушайте в истинските отговори.” Какво мога да направя? Как мога да помогна? Каква помощ мога да окажа? Как мога да помогна по най-добрия начин? В началото може да започне да се завъртат във вас мислите относно това “Какво ще получа в замяна? Защо ми е на мен това?, но след това ще започнат да се появяват по-дълбоките отговори, които са свързани с това Как вашият избор се отразява на хората около вас и как можете да бъдете полезни за всички.

Истинското предназначение на Йога е – да се открие тази страна на човек, която е неунищожима, вечна. 

Работата ви може да се смени с друга, промени могат да настъпят в отношенията ви с хората, могат да се изменят тялото ви, визията, желанията, ролите, които изпълнявате и играете в обществото, но ВАШАТА СЪЩНОСТ – това е безграничното съзнание, което няма нито начало, нито край. Вашите мисли, убеждения, цели, опит, възникват и изчезват, но този, който ПРЕМИНАВА през целият този опит, ОСТАВА.

Усъвършенствайки се постепенно в йога вероятно ще забележите, че отговорите на горезададените въпроси “ Кой съм аз? “, “ Какво искам?” и“ Какво мога да направя? “, постепенно започват да се задълбочават и да възникват на по-дълбоко ниво. Възможно е да забележите, че представата ви за вас самите става по-разгърната. Възможно е вашите желания все по-малко да са концентрирани върху вас самите. С все по-разгърнатото понятие за себе си едновременно нараства и чувството за свързаност и участие към другите. Възможно е да ви се появи желание да направите нещо добро за вашето обкръжение и даже за Цялото човечество. Това разширение на самоСъзнанието е същността на йога. 🙏🏻

“ПОТАПЯЙКИ СЕ В МЪЛЧАНИЕТО, ДУШАТА НАМИРА ЯСНО ОСВЕТЕН ПЪТ,

И ВСИЧКО СМЪТНО И НЕЯСНО

ПРИДОБИВА КРИСТАЛНА ЧИСТОТА!” – Махатма Ганди

Вашият коментар