Словото на Славата, думата на духовния Учител е Ом. Ом е символът и Името на Бога. То представлява миналото, настоящето и бъдещето във вечността; трите божествени енергии на сътворяването, запазването и трансформацията, в единственото Битие; трите духовни същности – безсмъртие, всезнание, радост в един Дух. Ом е блаженство, съзнание и мъдрост в проявлението на Едното. Ом е индикаторът на учителя и Господа, на постигналия духовно съвършенство човек.

oum

Безкрайността бива представена чрез Ом. То е безгранично, безкрайно, неограничавано; то е всичко. Ом е вечно. И ще продължава во веки веков; винаги е съществувало и винаги ще бъде. Ом е безсмъртно, постоянно и божествено.

Нашето истинско име е Ом. Ом-ананда е радостта да бъдеш, радостта от сатчитананда или съществуването, знанието, абсолютното блаженство. Да живееш осъзнавайки Ом означава да опознаваш субективното и да преодоляваш препятствията. Да повтаряш и разбираш най-висшата и най-свещена Мантра е всъщност разбиране природата на всички други Мантри и познаване на Висшия Аз. Мантрата се произнася за въздигане, поради това се състои от три звука: а, у и м, които в последователността си представляват тялото, душата и духа.

За да я практикувате просто отворете уста и нека първата гласна “а” бъде произнесена като част от акорда в задната част на устната кухина, като мислено проследявате движението на звука нагоре – от източника му – пъпа или центъра на емоциите. Позволете му да продължи нагоре и той ще се превърне в “у” (звучащо като “оо”) в средната част на устата. Завършва при бавното затваряне на устните с “мм”, (удължено) лабиално артикулирано.

Този финален звук фиксира думата и значението й в сърцето. Аум покрива всички звуци и затова го наричат “Божият Вестител”.
В началото бе Словото и Словото бе у Бога, и Словото бе Бог. Това е Ом.

Ом е всепроникващото съзнание на душата. Би следвало да се практикува постоянното му повтаряне и медитиране върху значението му. Скритата сила на земята, водата и огъня е изразена чрез звука – вербално, и чрез музиката, чийто най-висш израз е Ом.

Свещената сричка може да се произнася гласно или тихичко, в зависимост от същината на нещата, както и беззвучно или наум, като тихото е за предпочитане пред силното, а безгласното – пред приглушеното. Това е за Едното – навън или вътре в нас. В зависимост от начина на артикулиране Ом е излизащ или влизащ звук, за всеки извън нас или за всичко, проникващо в същността ни и евентуално превръщащо ни в едно с най-висшето. Ом е стълбата, която отвежда ученика по йога към по-високите нива на свръхсъзнанието.

Ом е вътрешната музика на душата. То е музиката на Тишината, гласът на Бога. Винаги медитирайте върху Ом. Обожавайте Ом. Ом е основата на живота ви, мисъл и интелигентност. Преживявайте Ом и станете едно с Господа, с Божията сила, с Висшия Аз. Станете самия Него.

– Обяснение от Свами Шивананда –

Вашият коментар

Explore More

7-ТЕ ЧАКРИ В ЕЗОТЕРИЧНОТО ХРИСТИЯНСТВО И ОКУЛТИЗМА

май 9, 2021 0 Comments 0 tags

Дори в словото на УЧИТЕЛЯ БЕИНСА ДУНО (Петър Дънов) се намират асоциации със 7- чакрената система по Ведическата култура . Няма значение коя религия или вяра изповядвате – основите на

Тримата най-големи убийци на любовта

юни 29, 2021 0 Comments 0 tags

Тримата най – големи убийци на Любовта : 1. Емоционалната зависимост 2. Предварителните очаквания 3. Ревност Емоционалната зависимост е най – могъщият убиец на любовта, който е съществувал някога. Въпреки

Началото на началото във философията на йога – това е духът.

април 9, 2022 0 Comments 0 tags

Съединението с духа – това е истинската цел на йога. Това се случва по естествен начин, когато умът ви се успокоява и получавате възможност да се докоснете до вътрешната мъдрост,